0
amar boner boyos 25 bocor.se graduation complete krese.tar biyer jonno basay cele khujtese.take basay sele pokkho theke dekhte asle take dekhe bole se ekhono choto ache…tar height 5fit 2 inch..tar mukhe halka lom ache.darir moto…tar breast size khub choto..take dekhe  sobai bole se choto baccar moto.. a khetre tar breast boro korar upay ki???