0
Famikon pil khayar koto ghonto pojonto kajjokarita thakbe r koto ghont por sohobas kora jabe?